สินค้าในรถเข็นท่าน

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0.00 บาท

สมาชิกที่กำลังOnline

There are currently 0 users and 10 guests online.

ปัจจัยสำคัญของการผลิตดอกเห็ด

ปัจจัยสำคัญของการผลิตดอกเห็ด

( ที่มาข้อมูล : คู่มือการเพาะเห็ด โดยศรานนท์  เจริญสุข )  

 

 

1.  การถ่ายเทอากาศ 

              โรงเรือนเพาะเห็ดที่เน้นการเก็บรักษาความชื้นมากจะทำให้เกิดสภาพอับทึบ  อากาศถ่ายเทไม่สะดวก  ซึ่งถ้าเป็นการเพาะน้อย  ๆ  จะไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องออกซิเจนมากนัก  แต่ถ้าเพาะมาก ๆ  เห็ดแต่ละถุงก็จะหายใจปล่อยก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา   ซึ่งถ้าหากสะสมในเรือนเพาะมาก ๆ   จะทำให้ดอกเห็ดบิดเบี้ยว  ดอกเล็กหรือไม่ออกดอกได้    ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดโรงเรือนให้โปร่งทางด้านล่าง  เพราะก๊าชคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งหนักกว่าอากาศทั่วไป  จะสามารถกระจายออกไปโดยรอบได้ง่าย  สำหรับโรงเรือนที่มีขนาดใหญ่มากอาจต้องใช้พัดลมดูดหรือเป่าอากาศช่วยด้วย  ซึ่งการเคลื่อนที่ของลมจะพาความชื้นบางส่วนออกไป  ดังนั้นจึงจำเป็นต้องชดเชยความชื้นไม่ให้ก้อนเห็ดแห้งโดยการรดน้ำเพิ่มขึ้นและให้บ่อยครั้งขึ้นกว่าเดิม  การถ่ายเทอากาศในโรงเรือนขนาดเล็กหลายหลังที่ตั้งห่าง  ๆ  กันจะดีกว่าโรงเรือนหลังเดียวขนาดใหญ่.  

 

2.  การรดน้ำ   

                การรดน้ำนิยมใช้เป็นระบบพ่นเป็นฝอย  ซึ่งอาจต่อท่อกับปั้มน้ำที่มีแรงดันพ่นน้ำเป็นละอองละเอียด  หรือถ้าไม่มีระบบปั้มน้ำจะใช้สายยางธรรมดา  บัวรดน้ำก็ได้  โดยรดให้พอเปียกชื้นไม่ให้มีน้ำขังเพราะจะทำให้เห็ดเน่าเสียได้ง่าย

การรดน้ำปกติจะทำเพียงวันละ  2  ครั้ง  คือเช้า – เย็น  แต่หากสังเกตพบว่าขอบดอกเห็ดแห้ง  ดอกไม่ค่อยมีน้ำหนักซึ่งจะเป็นผลจากการขาดน้ำ  ก็ควรรดเพิ่มขึ้นเป็นวันละ  3 – 4  ครั้ง  กระจายเวลาออกไป คือ  เวลาเช้า  สาย  บ่าย  และเย็น   การสูญเสียน้ำของดอกเห็ดจะขึ้นอยู่กับความชื้นสัมพัทธ์ของอากาศด้วย   ถ้าอากาศมีความชื้นน้อย  อากาศร้อนและมีลมพัด  ดอกเห็ดก็จะแห้งเร็ว  ถ้าลมแรงจัดก็จะต้องทำโรงเรือนให้มิดชิดขึ้น  และเพิ่มการรดน้ำให้บ่อยครั้งขึ้น.

น้ำที่ใช้รดควรจะเป็นน้ำจืดสนิท เช่น  น้ำฝน  น้ำประปาที่ตากแดดให้คลอรีนระเหยไปแล้ว  น้ำบ่อ  น้ำบาดาลที่ไม่กร่อยเค็ม  น้ำที่เราใช้บริโภคทั่วไป  น้ำที่มีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรดคือ  เปรี้ยว  ไม่เป็นด่างคือ  น้ำที่มีสภาพเป็นกลางไม่เป็นกรดคือ  เปรี้ยว  ไม่เป็นด่งคือ หวานหรือฝาด  ค่าความเป็นกรดด่างประมาณ  7  ซึ่งถ้าสามารถนำตัวอย่างน้ำไปตรวจวิเคราะห์ได้ก็จะเป็นการดี.

 

3.  อุณหภูมิกับการผลิตดอกเห็ด 

                  เห็ดต่างชนิดกันจะชอบอุณหภูมิในขณะสร้างดอกต่างกัน  ดังนั้นจึงควรเลือกปลูกเห็ดแต่ละชนิดให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม  โดยเห็ดที่มีปัญหามากที่สุด  คือเห็ดที่ชอบอากาศหนาวเย็นมาก  ๆ  เช่น เห็ดหอม  ซึ่งชอบอุณหภูมิประมาณ  15  องศาเซลเซียส  เห็ดนางฟ้าบางสายพันธุ์ก็ชอบความหนาวเย็นมากเช่นกัน  ส่วนเห็ดนางรม  เห็ดเป๋าฮื้อ  เห็ดหูหนู  และเห็ดที่มีถิ่นกำเนิดในไทยจะชอบอุณหภูมิอบอุ่นธรรมดาของฤดูฝนและฤดูร้อน    ส่วนในฤดูหนาวก็จะสร้างดอกเห็ดได้น้อยลงหรือไม่เกิดดอกเห็ด  วิธีการแก้ไขที่เหมาะสม  คือในฤดูร้อนก็เพาะเห็ดทนร้อน  เช่น เห็ดนางรม  ฤดูหนาวก็เพาะเห็ดที่ชอบความหนาวเย็น  เช่น เห็ดนางฟ้าภูฐาน  เห็ดหอม  ส่วนฤดูฝนก็เพาะเห็ดเป๋าฮื้อ  เห็ดหูหนู  เห็ดตีนแรด  เป็นต้น.  

สินค้าคุณภาพรอคุณอยู่...คลิกเลย

แผนที่