สินค้าในรถเข็นท่าน

There are no products in your shopping cart.

0 Items 0.00 บาท

สมาชิกที่กำลังOnline

There are currently 0 users and 7 guests online.

เกี่ยวกับเรา

สมบูรณ์ฟาร์ม

 

แหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดแบบยั่งยืน

 

ประวัติสมบูรณ์ฟาร์ม

                 สมบูรณ์ฟาร์ม  เริ่มต้นกิจการฟาร์มเห็ดครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2540  จากความคิดริเริ่มของคุณมนูญ  อักษรนู  ซึ่งมีโอกาสได้ไปพบเห็นเพื่อนบ้านคนหนึ่งทำอาชีพเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐานโดยเป็นโรงเรือนขนาดเล็กเพียงหลังเดียว  จึงได้เข้าไปพูดคุยและขอคำแนะนำ   ด้วยอุปนิสัยที่ชอบในอาชีพด้านการเกษตรเป็นทุนเดิมอยู่แล้วบวกกับได้ฟังข้อมูลรายได้ของอาชีพเพาะเห็ดจึงเกิดความสนใจ  ต่อมาได้แนะนำคุณพ่อบุญมี – คุณแม่สมบูรณ์  อักษรนูผู้เป็นบิดามารดาให้ทำเป็นอาชีพเสริมลองดู  เนื่องจากตอนนั้นท่านทั้งสองมีอาชีพหลักอยู่แล้วคือตั้งโรงสีและเลี้ยงหมู   แต่ด้วยราคาหมูไม่ค่อยแน่นอนจึงตัดสินใจทดลองเพาะเห็ดโดยเริ่มต้นครั้งแรกเพียง  2  หลัง    คือเพาะเห็ดนางฟ้าภูฐาน  1  หลังและเห็ดขอนขาว  1  หลัง  โดยขอให้เพื่อนบ้านคนนั้นมาช่วยสอนวิธีการทำก้อนและแนะนำขั้นตอนทุกอย่างให้  จำได้ว่าตอนนั้นเห็ดนางฟ้าราคาเพียง กก.ล่ะ 18  บาทเท่านั้น  แต่เพาะขายแล้วก็ยังได้กำไรดี  

 

                 ในปีต่อมาจึงได้ทำโรงเรือนเพิ่มอีก  2  หลัง  และปีที่  3  ขยายเพิ่มอีก  2  หลังตามลำดับรวมเป็น  6  หลัง   โดยเน้นเห็ดนางฟ้าภูฐานเพราะทำง่ายกว่า   แม้ว่าจะมีกำไรดีแต่ก็มีพื้นที่จำกัดและทำอาชีพหลายอย่างในเวลาเดียวกัน  ในปีที่  4 และ 5  จึงไม่ได้มีการขยายเพิ่มเติมแต่อย่างใด  จนกระทั่งในปี พ.ศ.  2546  คุณพ่อบุญมีและคุณแม่สมบูรณ์ ตัดสินใจเลิกกิจการโรงสีข้าวและเลิกเลี้ยงหมูอย่างถาวร เนื่องจากราคาหมูตกต่ำมาก อีกทั้งเห็นรายได้การเพาะเห็ดที่ดีกว่าจึงได้ทุ่มเทสรรพกำลังทั้งหมดทำอาชีพเพาะเห็ดเพียงอย่างเดียว  ในปี พ.ศ. 2548  ได้ซื้อที่ดินเพิ่มและขยายโรงเรือนออกไปอีก  6  หลัง  ต่อมาในปี  พ.ศ. 2551  ได้ซื้อที่ดินเพิ่มอีก  1  แปลงทำให้สามารถขยายฟาร์มออกไปได้อีก  4  หลังรวมทั้งหมด  16  หลัง  และในปีนี้เองที่คุณมนูญ  อักษรนูได้เริ่มเข้ามาช่วยกิจการของพ่อกับแม่  หลังจากจบการศึกษาปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยศิลปากร   แม้ว่าจะเรียนจบทางด้านครุศาสตร์และภาษาศาสตร์ แต่ด้วยความที่มีใจรักในอาชีพเพาะเห็ดและอยากทำธุรกิจส่วนตัวมากกว่าการสอนหนังสือ  จึงได้เลิกล้มความตั้งใจที่จะเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยตามสายความรู้ที่ได้เรียนมา  มุ่งหน้าสู่ธุรกิจด้านการเกษตรอย่างเต็มตัวตามความตั้งใจและความฝันของตนเอง  ในช่วงนี้เองที่ถือได้ว่าเป็นช่วงที่สมบูรณ์ฟาร์มมีการขยายกิจการอย่างมากมายและรวดเร็ว  โดยเริ่มจากซื้อที่ดินเพิ่มอีกจำนวน  6  ไร่และขยายฟาร์มเพิ่มขึ้นเพียงปีเดียวถึง 22 หลัง   ในปีนี้เองที่ได้เริ่มต้นเพาะเห็ดบดหรือเห็ดกระด้างเนื่องจากเป็นเห็ดที่มีราคาสูงและเป็นที่ต้องการมากในตลาดทางภาคอีสานและภาคเหนือ

 

                  ปัจจุบันนี้สมบูรณ์ฟาร์มมีโรงเรือนเปิดดอกทั้งสิ้นรวม   80   หลัง  แบ่งเป็นเห็ดนางฟ้า  40  หลัง  เห็ดขอนดำ  20  หลัง  เห็ดบด  20  หลัง  ซึ่งกระจายตามที่ต่าง ๆ  ภายใต้ระบบลูกฟาร์ม c0ntact farming ตามแบบฉบับของสมบูรณ์ฟาร์ม  และมีแผนงานจะขยายงานออกไปเรื่อย  ๆ   ตามความต้องการของตลาดและลูกค้า   มีกำลังการผลิตก้อนเชื้ออยู่ที่เดือนละ 45,000  ก้อน   ปัจจุบันเรามีบริการให้ความรู้เรื่องเห็ดโดยเป็นแหล่งเรียนรู้และพัฒนาอาชีพการเพาะเห็ดแบบยั่งยืน  เนื่องจากเรามีโอกาสได้เดินทางพบปะกับเพื่อนร่วมอาชีพฟาร์มเห็ดมากมายกระจายอยู่หลายจังหวัดที่ถือว่าเป็นจุดแข็งที่สำคัญของเรา  จึงมีโอกาสได้แชร์ความรู้และประสบการณ์กันอย่างเต็มที่   ดังนั้น ในอนาคตเราจึงมีเป้าหมายที่จะมุ่งสู่การเป็นแหล่งรวมข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแบบครบวงจร  ให้บริการด้านความรู้เรื่องการเพาะเห็ดแก่ผู้ที่สนใจทั่วไป(ฟรี)  เพื่อก้าวไปสู่การเป็นฟาร์มเห็ดที่มีเครือข่ายมากและใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยภายใต้สโลแกนที่ว่า     

รู้ลึกรอบด้าน  ครบครันเรื่องเห็ด     

 

                   ปัจจุบันนี้สมบูรณ์ฟาร์มยังเป็นแหล่งเรียนรู้เชิงเกษตรแบบพอเพียงให้กับชุมชนและหน่วยงานต่าง   ๆ   ทั้งภาครัฐและเอกชน  ซึ่งที่ผ่านมาก็มีหลายหน่วยงานที่เข้ามาศึกษาดูงานและให้เกียรติมาเยี่ยมชมฟาร์มอย่างต่อเนื่อง   

สมบูรณ์ฟาร์มยินดีต้อนรับทุกท่านที่สนใจและรักในอาชีพเพาะเห็ด  ด้วยประสบการณ์กว่า  ๑๕  ปีของเรา   พร้อมเสมอที่จะให้คำแนะนำและแลกเปลี่ยนความรู้ต่าง  ๆ  เกี่ยวกับเห็ดอย่างจริงใจและเป็นกันเอง   

                    เพื่อเป็นการสดุดีและเทอดทูนในคุณงามความดีของคุณแม่สมบูรณ์ผู้ร่วมก่อตั้งและดำเนินกิจการมาตั้งแต่ต้นจนประสบความสำเร็จในปัจจุบัน  อีกทั้งเพื่อให้เป็นมงคลนามและสัญลักษณ์ของความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจึงเป็นที่มาของ  “ สมบูรณ์ฟาร์ม ” ในปัจจุบัน.

 

ที่ตั้งสมบูรณ์ฟาร์ม

  1. หมู่ที่  3  บ้านเปือย  ตำบลบ้านกง  อำเภอหนองเรือ  จังหวัดขอนแก่น  40240 

คุณมนูญ อักษรนู โทร.   089-5052122 ,  088-8345949 , 043-299328 

คุณชลปกรณ์พงษ์ โทร. 083-5482556

 

ระบบการบริหารงานของสมบูรณ์ฟาร์ม

ประการที่หนึ่ง  ผลิตและจำหน่ายก้อนเชื้อเห็ดคุณภาพดีหลายชนิด คือ เห็ดนางฟ้าภูฐาน  เห็ดขอนดำ  เห็ดบด(กระด้าง)  เห็ดฮังการี่  และอื่น ๆ  ทั้งระบบขายขาด(ลูกค้า)  และระบบลูกฟาร์ม (การลงก้อนให้ก่อนแล้วรับดอกเห็ดกลับคืนโดยคิดค่าก้อนเห็ดจากจำนวนดอกที่ได้)  ซึ่งทั้งสองระบบนี้จะคิดค่าก้อนที่ราคา  7  บาท    ปริมาณการผลิตต่อเดือนที่ 45,000 ก้อน 

ประการที่สอง  จำหน่ายดอกเห็ดสดหลายชนิดตามจำนวนก้อนที่ผลิตได้ 

ประการที่สาม  แปรรูปเห็ดสดหลากหลายเมนูเช่น  แหนมเห็ดนางฟ้า  เห็ดจ่อม  เป็นต้น

ประการที่สี่  ผลิตและจำหน่ายหัวเชื้อเห็ดและอุปกรณ์การผลิตเห็ดทุกชนิดในราคาถูก  พร้อมบริการจัดส่งทั่วประเทศ

ประการที่ห้า  ให้คำปรึกษาและเปิดเป็นแหล่งเรียนรู้การเพาะเห็ดอย่างยั่งยืน  โดยยินดีถ่ายทอดความรู้จากประสบการณ์จริงโดยไม่คิดค่าความรู้


 

 

    คุณพ่อบุญมี-คุณแม่สมบูรณ์  อักษรนู ผู้ก่อตั้งฟาร์ม    

 

 

 

    คุณมนูญ  อักษรนู  ผู้บริหารฟาร์มรุ่นที่ 2    

 

 

 

 

 

สินค้าคุณภาพรอคุณอยู่...คลิกเลย

แผนที่